Potrzebna Ci pomoc?
Zyskaj dostęp do gotowych przykładów tekstów
Korzystaj w pełni z zasobów, do których dostęp wykupiłeś (wykupiłaś). Będzie nam bardzo miło, jeśli "polubisz nas" na którymś z portali społecznościowych, z których korzystasz. Baza przykładów ciągle się powiększa. Jeśli chcesz nas aktywnie promować, zajrzyj do "Strefy Partnera".
open close
Analiza SWOT TOWS szkoły wyższej "Społeczno-Humanistyczna Akademia Nauk"
Esej: Poglądy społeczne – praktyczne wykorzystanie wtórnych źródeł wiedzy o społeczeństwie na bazie wyników badań CBOS
Esej: Eksperyment Philipa G. Zimbardo
Esej: Służba Leśna
Esej: Jaki wpływ wywiera globalizacja na konkurencyjność wybranej spółki. Omów na przykładzie
Esej: Przedsiębiorca, na którym chcę się wzorować
Analiza SWOT TOWS ośrodka wypoczynkowego "Jaspis"
Rozdział metodologiczny w pracy licencjackiej: Wykorzystanie komunikacji internetowej przez społeczność tancerzy
zawartość strony

Co tutaj znajdziesz?

  • Zamieściliśmy przykłady gotowych analiz SWOT oraz analiz SWOT TOWS dla Twojej firmy, organizacji, uczelni. Dzięki analizie strategicznej można nie tylko poznać ich mocne i słabe strony, rozpoznać szanse i zagrożenia występujące w otoczeniu, ale również wyznaczyć dla nich strategię postępowania. W uproszczonej wersji analiza SWOT występuje jako część biznesplanu lub można ją spotkać w planie marketingowym. Poprawnie wykonana analiza strategiczna pomoże Ci wyznaczyć strategię.
  • Trudno prowadzić biznes nie posiadając planu. Mamy dla Ciebie kilka przykładów biznesplanów, dzięki którym będziesz w stanie sprawdzić jak taki dokument wygląda i napisać podobny dla własnych potrzeb. Zalety napisania biznesplanu to nie tylko pozyskane od inwestorów środki, lecz także jasne sformułowanie zamierzeń i planów firmy, ocena ich opłacalności. Biznesplan jest również narzędziem kontroli.
  • Gdy chcesz zaplanować projekt, z pewnością przydadzą Ci się do tego odpowiednie narzędzia. Matryca logiczna jest jednym z nich. To nie tylko "tabelka", ale przede wszystkim cały proces, który prowadzi do jej utworzenia. Za jego pomocą można zdefiniować projekt, poprawić jakość planowania i kontroli (matryca logiczna jest używana do ewaluacji projektów). Podejście matrycy logicznej zostało opracowane pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku przez Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego.
  • Sprawdź gotowe przykłady planów marketingowych. Zaletą napisania planu marketingowego dla firmy jest nie tylko pomoc w sprawnym zarządzaniu firmą, lecz także stworzenie narzędzia kontroli postępów w drodze ku wytyczonym celom. Przyjrzyj się również strategiom promocji internetowej, w których omówiono tak aktualny temat jak różne sposoby reklamy i promocji firmy w Internecie.
gotowy do pracy?

Dlaczego warto

  • Jakość - masz pewność, że teksty przez nas przygotowane są wysokiej jakości, zgodne z metodologią tworzenia tego rodzaju dokumentów;
  • Przejrzystość - to jak został przygotowany tekst jest opisane na stronie jaknapisac.com, do której dostęp jest bezpłatny;
  • Prostota - opłacasz dostęp do wybranego tekstu i korzystasz, możesz się wylogować lub zalogować w każdej chwili;
  • Dostęp online - nie musisz nic pobierać, do wszystkiego masz dostęp przez internet.