Zleć napisanie przykładu analizy SWOT lub analizy SWOT TOWS. Dowolny typ instytucji/przedsiębiorstwa/osoby.

Cena: od 30 zł za stronę A4.

Kontakt: przyklady@jaknapisac.com