Zleć napisanie przykładu analizy SWOT lub analizy SWOT TOWS. Dowolny typ instytucji/przedsiębiorstwa/osoby.

Cena: 30 zł za stronę A4.

Krótki termin realizacji, uzależniony od objętości dokumentu. Jeśli potrzebujesz analizy na następny dzień, ucierpi na tym jej jakość.

Kontakt: przyklady@jaknapisac.com