Zleć napisanie przykładu planu marketingowego. Dowolny typ instytucji/przedsiębiorstwa.

Cena: od 30 zł za stronę A4.

Kontakt: przyklady@jaknapisac.com