Regulamin

R

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z płatnego oraz bezpłatnego dostępu do treści na stronie przyklady.jaknapisac.com.
 2. Właścicielem strony jest ISProject Wydawca AIP, zarządzany przez Monikę Koziar.
 3. Strona przyklady.jaknapisac.com zawiera autorskie przykłady określonych tekstów. Na ich podstawie Użytkownik może przygotować własny dokument.
 4. Terminy używane w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  • Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę przyklady.jaknapisac.com;
  • Przykład – pojedynczy artykuł na stronie przyklady.jaknapisac.com;
  • Płatny dostęp – odpłatny dostęp do treści konkretnego przykładu;
  • Bezpłatny dostęp – nieodpłatny dostęp do treści przykładu (takie przykłady są widoczne bez konieczności rejestracji);
  • Przelewy24 – operator płatności na stronie przyklady.jaknapisac.com;
  • Przelew – jedna z dostępnych metod płatności na stronie;
  • SMS Premium – jedna z dostępnych metod płatności na stronie.

§ 2. Prawo autorskie

 1. Wszelkie treści i obrazy publikowane na stronie przyklady.jaknapisac.com chronione są prawem autorskim. Powielanie ich nie jest dozwolone bez wyraźnej zgody.
 2. Właścicielem praw autorskich i majątkowych do treści i obrazów jest wyłącznie serwis Przyklady.JakNapisac.com.
 3. Nazwy osób lub firm występujących w treści przykładów i figurujących jako ich wykonawcy są fikcyjne. Powstały na potrzeby konkretnego przykładu, aby był bardziej czytelny. Wszelka zbieżność z rzeczywistymi osobami lub firmami jest przypadkowa.
 4. Prezentowane dane (np. różnego rodzaju analizy) są prawdziwe, zaczerpnięto je z dostępnych raportów i opracowań, posługując się prawem cytatu.
 5. Użytkownik ma prawo wykorzystania fragmentów udostępnionych przykładów jedynie na własny użytek. Wszelkie inne wykorzystanie zakupionych treści polegające na ich publikacji, rozpowszechnianiu, kopiowaniu całości lub części, odsprzedaży bądź przetwarzaniu jest zabronione i stanowi naruszenie prawa.

§ 3. Płatny dostęp

 1. Część strony przyklady.jaknapisac.com dostępna jest tylko za dokonaniem opłaty.
 2. Każdy przykład do którego dostęp jest płatny, zawiera stosowne oznaczenie w treści.
 3. Użytkownik po dokonaniu opłaty uzyskuje dostęp tylko do jednego przykładu (tzn. do tego, do którego wykupił dostęp).
 4. Dostęp jest czasowo ograniczony i wynosi 21 dni.
 5. Właścicielem praw autorskich i majątkowych do treści płatnych jest serwis Przyklady.JakNapisac.com. Przedstawione przykłady udostępnia się wyłącznie w celu edukacyjnym. Osoba, która dokonała zakupu, nie nabywa do nich praw. Może jedynie zapoznać się z przykładami, aby na tej podstawie napisać własny tekst.
 6. Płatności obsługuje firma Przelewy24. Po zaksięgowaniu wpłaty informuje o tym stronę przyklady.jaknapisac.com i udzielany jest dostęp do treści.
 7. Można dokonać płatności również przelewem tradycyjnym. W tym celu należy skontaktować się z administratorem strony (przyklady@jaknapisac.com lub kontakt@jaknapisac.com).
 8. Płatność można dokonać przelewem lub przez SMS Premium.

§ 4. Usługa SMS Premium

 1. Usługę SMS obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay.
 2. Usługa SMS Premium oferowana jest przez Eurokoncept Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ulica Wielicka 72, 30-552 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000270753 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP 676-233-99-70, numer REGON 120379073, o kapitale 1.176.000,00 PLN.
 3. Eurokoncept oświadcza, że na podstawie zawartej umowy z firmą Dotpay S.A., dysponuje prawem do świadczenia Usług SMS Premium pod marką Dotpay.
 4. Usługa jest zamawiana poprzez wysłanie SMS z kodem danego produktu na numer SMS Premium.
 5. Po dokonaniu opłaty Użytkownik otrzyma dostęp do przykładu. Należy użyć loginu i hasła wysłanego na adres e-mail.
 6. Użytkownik wysyłając SMS ponosi opłatę określoną na stronie artykułu, do którego chce wykupić dostęp.
 7. Jeżeli w czasie 24 godzin od chwili zamówienia Produktu Użytkownik nie otrzyma SMS lub MMSlub WAP-Push, należy złożyć reklamacje pod adresem http://www.dotpay.pl/reklamacje/platnosci-sms/ lub przeslac listem poleconym na adres: Eurokoncept Sp.z o.o., Wielicka 72, 30-552 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania.
 8. Po pierwszej nieudanej próbie zamówienia prosimy o niedokonywanie dalszych zamówień. W przypadku niedostosowania się do powyższej procedury Eurokoncept nie ponosi odpowiedzialności za kilkakrotne nieudane zamówienie produktu.
 9. Usługa SMS dostępna w sieciach T-mobile, Orange, Plus GSM, Play, Heyah, Sami Swoi.
 10. Reklamację należy zgłosić na: http://www.dotpay.pl/reklamacje.
 11. Treść regulaminu usługi SMS Premium można znaleźć na: http://www.dotpay.pl/regulamin-serwisow-sms-premium/.

§ 5. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Użytkownik ma prawo odstąpienia od płatności za zamówienie, bez podania przyczyny.
 2. Aby odstąpić od płatności, należy jej nie wykonywać i zignorować wiadomości przypominające o dokonaniu opłaty (są one wysyłane automatycznie).

§ 6. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Użytkownik korzysta ze wzorów i przykładów oraz z treści strony przyklady.jaknapisac.com na własną odpowiedzialność.
 2. Mimo, że na stronie przyklady.jaknapisac.com niejednokrotnie prezentowane są praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkiego co podano. Porady, jakie się pojawiają powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.
 3. Autor dołożył wszelkich starań, aby zawarte na stronie informacje były kompletne i rzetelne. Nie bierze jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych na stronie.

§ 7. Program partnerski

 1. Użytkownik, który dokona rejestracji (w tym także zakupu) na stronie https://przyklady.jaknapisac.com/ zyskuje automatycznie możliwość korzystania z Programu partnerskiego.
 2. Udział w Programie partnerskim jest dobrowolny i bezpłatny. Każdy w dowolnym momencie może zrezygnować z udziału poprzez złożenie stosownego oświadczenia lub likwidując konto w serwisie.
 3. Szczegółowe warunki udziału w Programie partnerskim opublikowano na stronie: https://przyklady.jaknapisac.com/regulamin-program-partnerski/.

§ 8. Reklamacje

 1. Usługę płatności dostarcza i obsługuje system Przelewy24.
 2. W przypadku jakichkolwiek uwag związanych z zakupem, trudności technicznych itp., proszę skorzystać z zakładki „Kontakt” (https://przyklady.jaknapisac.com/kontakt/).

§ 9. Pliki cookies

 1. Strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) dla prawidłowego funkcjonowania. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
 2. Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązań zewnętrznych dostawców – aktualnie Google Analytics. To narzędzie działa w oparciu o pliki cookie, jednak nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osób. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.

§ 10. Zmiany w regulaminie

Przyklady.jaknapisac.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdego użytkownika strony obowiązuje aktualny Regulamin, znajdujący się na stronie https://przyklady.jaknapisac.com/regulamin/

§ 11. Wskazówki techniczne

Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści.

Logowanie