Zleć to – referat

Z

Zleć napisanie referatu. Referat to tekst przygotowany do wygłoszenia w kręgu zainteresowanych osób, wykorzystywany przez środowisko akademickie. Ma charakter naukowy. Tekst powstanie zgodnie ze wskazówkami z artykułu Jak napisać referat?

Cena: od 40 zł za stronę A4 znormalizowanego maszynopisu.

Minimalna wielkość zamówienia: 3 strony.

E-mail: przyklady@jaknapisac.com

Logowanie