Zleć to – test kompetencyjny

Z

Zleć napisanie przykładu testu kompetencyjnego. Dowolny typ instytucji/przedsiębiorstwa/osoby.

Cena: od 40 zł za stronę A4.

Kontakt: przyklady@jaknapisac.com

Logowanie