Zleć to – esej

Z

Zleć napisanie eseju. Esej to krótka rozprawa naukowa lub literacka ujmująca temat w sposób subiektywny. Tekst powstanie zgodnie ze wskazówkami z artykułu Jak napisać esej naukowy (akademicki)?

Cena: od 45 zł za stronę A4 znormalizowanego maszynopisu.

Minimalna wielkość zamówienia: 3 strony.

E-mail: przyklady@jaknapisac.com

Logowanie