Praca licencjacka: Stymulowanie aktywności twórczej w obszarze edukacji plastycznej za pomocą podręcznika szkolnego dla klas początkowych (+ wersja DOCX i PDF)

P

Chcesz napisać pracę licencjacką? Sprawdź przykład pracy licencjackiej pt. Stymulowanie aktywności twórczej w obszarze edukacji plastycznej za pomocą podręcznika szkolnego dla klas początkowych. Praca licencjacka to dokument naukowy przygotowywany przez studentów na poziomie studiów licencjackich, stanowiący podsumowanie ich nauki i często zawierający oryginalne badania lub analizę krytyczną w ich dziedzinie studiów.

Jak wygląda proces pisania pracy licencjackiej, możesz sprawdzić za darmo na stronie JakNapisac.com w artykule Jak napisać pracę dyplomową? Poniższy przykład pracy licencjackiej powstał według wytycznych tam zawartych. Przeczytaj pracę licencjacką pt. Stymulowanie aktywności twórczej w obszarze edukacji plastycznej za pomocą podręcznika szkolnego dla klas początkowych.

Kompletny tekst: Stymulowanie aktywności twórczej w obszarze edukacji plastycznej za pomocą podręcznika szkolnego dla klas początkowych

Spis treści


Wstęp 3
1. Edukacja plastyczna dziecka w wieku wczesnoszkolnym 5
  1.1. Znaczenie aktywności twórczej dla rozwoju dziecka 5
    1.1.1. Pojęcie aktywności, jej rodzaje i uwarunkowania 5
    1.1.2. Istota i mechanizmy procesu twórczego 9
  1.2. Fazy i etapy rozwoju twórczości plastycznej dzieci 12
  1.3. Edukacja plastyczna jako obszar stymulowania aktywności twórczej 16
2. Podręcznik szkolny – środek kształtowania twórczości plastycznej dziecka 24
  2.1. Funkcje podręcznika i definicja pojęcia 24
  2.2. Stymulowanie aktywności twórczej uczniów za pomocą podręcznika w świetle literatury i dotychczasowych badań naukowych 29
3. Metodologia badań własnych 35
  3.1. Przedmiot i cel badań 35
  3.2. Problemy badawcze 36
  3.3. Metoda i technika badań 38
  3.4. Charakterystyka podręcznika 39
4. Analiza treści podręcznika szkolnego do klasy I szkoły podstawowej w zakresie stymulowania aktywności twórczej dzieci w obszarze edukacji plastycznej 47
  4.1. Podręcznik Nasz Elementarz w świetle wymagań podstawy programowej 47
  4.2. Analiza ilościowa i jakościowa treści i zadań stymulujących aktywność twórczą 54
  4.3. Znaczenie poradnika dla nauczyciela klas pierwszych dla kształtowania aktywności twórczej uczniów 60
Wnioski i podsumowanie 66
Bibliografia 70
Spis tabel i rysunków 75
Streszczenie 76

To jest fragment tekstu. Wykup 21-dniowy dostęp do całej treści + wersję DOCX i PDF. Wykorzystaj go do napisania własnego dokumentu. Kompletny tekst liczy 77 strony A4. Pełne prawa autorskie do dokumentu przysługują portalowi JakNapisac.com.

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelew
Praca licencjacka: Stymulowanie aktywności twórczej w obszarze edukacji plastycznej za pomocą podręcznika szkolnego dla klas początkowych199 zł
Anuluj

Logowanie