Strategia promocji internetowej dla firmy Wozmax – wózki widłowe

S

Zastanawiasz się w jaki sposób promować swoją firmę w Internecie? Znajdziesz w tym miejscu przykład strategii promocji internetowej przygotowanej dla firmy zajmującej się sprzedażą i naprawą wózków widłowych. Opisano szereg działań z zakresu reklamy, marketingu szeptanego, PR oraz oszacowano ich koszt.

Uwaga! Jeśli chcesz zlecić przygotowanie strategii promocji internetowej zobacz tutaj.

Może również zainteresować Cię strona MarketingInternetowy.biz

Zapoznaj się z przykładem strategii promocji internetowej utworzonej dla firmy Wozmax wózki widłowe.

Kompletny tekst: Strategia promocji internetowej dla firmy Wozmax – wózki widłowe

Okładka

Strategia promocji internetowej dla firmy Wozmax - wózki widłowe

Spis treści

Spis treści


Streszczenie
1. Opis firmy
   1.1. Przedmiot działalności
   1.2. Obszar działania
   1.3. Kwalifikacje
2. Cele marketingowe
3. Odbiorcy przekazu
   3.1. Branża rolnicza
   3.2. Branża spożywcza
   3.3. Powierzchnie przemysłowe i magazynowe
4. Badanie zainteresowania – wskazówki dla pozycjonowania i optymalizacji strony
   4.1. Wybór słów kluczowych
   4.2. Analiza trendów
   4.3. Wskazówki co do pozycjonowania i optymalizacji
5. Reklama
6. Marketing szeptany
   6.1. Artykuły sponsorowane
   6.2. Artykuły do przedrukowania
   6.3. Wpisy na forach, komentarze pod artykułami
   6.4. Prowadzene bloga firmowego
7. Public relations
8. Budżet
Podsumowanie
Spis rysunków
Spis tabel

Streszczenie

Streszczenie


Niniejsza strategia promocji powstała na użytek firmy Wozmax, zajmującej się sprzedażą, wynajmem i naprawą wózków widłowych. Firma istnieje na rynku od 2010 r. Planowane działania uwzględniają przede wszystkim promocję jej produktów i usług za pośrednictwem internetu. Mogą być wdrażane niezależnie od siebie, chociaż najlepsze efekty zapewni kompleksowe wdrażanie. Właściciel firmy nie życzył sobie przygotowania całego planu marketingowego, lecz jedynie tej jego części, która odnosi się do promocji internetowej. Dokument wzbogacono tylko o te treści, bez których nie byłoby to możliwe. Nie został również wskazany dostępny budżet. W strategii przyjęto więc wariant ekonomiczny przy doborze i wycenie działań. W przypadku dysponowania większym budżetem istnieje możliwość rozszerzenia zakresu prowadzonej promocji.

Niniejsza strategia rozpoczyna się od opisu firmy, wskazania jej przedmiotu działalności, obszaru działania i kwalifikacji pracowników. Następnie wskazano w sposób ogólny cele marketingowe. W rozdziale trzecim mowa jest o odbiorcach przekazu ze względu na branżę i ich wymaganiach. W dokumencie oszacowano zainteresowanie w internecie tematyką wózków widłowych na terenie województwa mazowieckiego i Polski oraz określono istniejące trendy w cyklu 12 miesięcy. Szacunki te pozwolili sformułować wskazówki, co do pozycjonowania i optymalizacji strony firmowej. Omówiono dostępne rodzaje reklamy w internecie, ich koszt, a także metody prowadzenia marketingu szeptanego. Niektóre z nich mogłyby zostać zaklasyfikowane do reklam, jednak w przyjętym tutaj rozwiązaniu będą one częścią marketingu szeptanego. Zaproponowano działania PR w postaci akcji promocyjnej skierowanej do mediów internetowych (oraz w miarę możliwości do mediów tradycyjnych). Na koniec zestawiono szacunkowy budżet, który należałoby przeznaczyć na promocję w przypadku wyboru wszystkich działań.

To jest fragment tekstu. Wykup 21-dniowy dostęp do całej treści. Wykorzystaj go do napisania własnego dokumentu. Kompletny tekst liczy 30067 znaków. Pełne prawa autorskie do dokumentu przysługują portalowi JakNapisac.com.

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelew
Dostęp do treści: Strategia promocji internetowej dla firmy Wozmax - wózki widłowe37 zł
Anuluj

Logowanie