Matryca logiczna – „Młody” przedsiębiorca w mediach i w oczach własnych. Projekt badawczy

M

Potrzebny Ci przykład matrycy logicznej? Znajdziesz tutaj przykład projektu badawczego zaplanowanego w oparciu o matrycę logiczną. Jest to narzędzie rekomendowane przez UE. Jak wygląda proces powstawania takiego dokumentu, możesz sprawdzić za darmo na stronie JakNapisac.com w artykule pt. Matryca logiczna.

Uwaga! Zleć napisanie przykładu matrycy logicznej dla dowolnego przedsięwzięcia. Zobacz tutaj.

Zapoznaj się z przykładem matrycy logicznej utworzonej dla projektu badawczego dotyczącego wizerunku młodych przedsiębiorców w mediach i w oczach własnych. W całym projekcie wykorzystane zostaną trzy metody badawcze: analiza treści, wywiad pogłębiony (IDI) i ankieta. Matryca logiczna to nie tylko gotowa „tabelka”, ale przede wszystkim cały proces, który prowadzi do jej utworzenia.

Kompletny tekst: Matryca logiczna – „Młody” przedsiębiorca w mediach i w oczach własnych. Projekt badawczy

Okładka

Matryca logiczna - "Młody" przedsiębiorca w mediach i w oczach własnych. Projekt badawczy

Spis treści

Spis treści


Wstęp
1. Analiza interesariuszy
2. Analiza problemu
3. Analiza celu
4. Organizacja badań
   4.1. Etapy badania
   4.2. Programy
5. Hipotezy
6. Matryca logiczna
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Spis wykresów

Wstęp

Wstęp


W Polsce oraz na świecie prowadzi się wiele działań, mających na celu wspierać młodych przedsiębiorców i popularyzować ideę pracy na swoim. Powstają inkubatory przedsiębiorczości, programy rządowe, udzielane jest wsparcie unijne itp. Robi się wiele, aby zachęcić młodych ludzi do prowadzenia własnej firmy.

Jednak robi się równie wiele, żeby ich do tego zniechęcić. Trudno znaleźć wsparcie i zrozumienie w środowisku negatywnie nastawionym do przedsiębiorców i przedsiębiorczości w ogóle, kiedy przyznanie się do bycia przedsiębiorcą rodzi niepokój, niezrozumienie i mniej lub bardziej delikatne upomnienie, żeby z tego zrezygnować i postępować tak jak wszyscy. Przedsiębiorca postrzegany jest jako nonkonformista, a więc znajduje się tylko o krok od zarzucenia mu jakiejś formy dewiacji (zob. Merton 2002).

Zaproponowany projekt badawczy ma na celu diagnozę stanu obecnego, określenie jaki obraz małych firm kreowany jest w mediach oraz czy ma on wpływ na samych młodych przedsiębiorców i ich postrzeganie siebie. W socjologii mowa jest o jaźni odzwierciedlonej (zob. Znaniecki 1991) – to w jaki sposób wyobrażamy sobie, że widzą nas inni, ma wpływ na nasze myślenie i postępowanie.

Przez „młodego przedsiębiorcę” będzie rozumiana osoba, która założyła startup (jednostka stworzona w celu poszukiwania modelu biznesowego, tzw. „firma na próbę”) w inkubatorach przedsiębiorczości. Ze względu na możliwe trudności z dostępem do badanych, planuje się wzięcie pod uwagę jedynie inkubatorów przedsiębiorczości działających przy uczelniach wyższych.

Zastosowane zostaną trzy metody badań: analiza treści, wywiad pogłębiony (IDI) i ankieta. Początek projektu zaplanowano na 1 marca 2016 r. Potrzebny budżet oszacowano na 113 963 zł (w tym rezerwa 5%). Niniejszy dokument został przygotowany w oparciu o matrycę logiczną w celu analizy problemu oraz aby ułatwić wypełnienie wniosku o grant badawczy.

To jest fragment tekstu. Wykup 21-dniowy dostęp do całej treści. Wykorzystaj go do napisania własnego dokumentu. Kompletny tekst liczy 13 523 znaków. Pełne prawa autorskie do dokumentu przysługują portalowi JakNapisac.com.

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelew
Dostęp do treści: Matryca logiczna - Młody przedsiębiorca w mediach i w oczach własnych. Projekt badawczy17 zł
Anuluj

Logowanie