Konspekt pracy magisterskiej pt. Rozwiązywanie konfliktów politycznych na szczeblu samorządowym po 2014 r.

K

Konspekt to schematyczny zapis większego tekstu, streszczający jego zawartość i przybliżający budowę. Jest użyteczny, gdy trzeba zebrać dużą ilość danych, uporządkować je i zastanowić się nad koncepcją.

Jeśli chcesz wiedzieć jak napisać konspekt pracy magisterskiej, sprawdź to za darmo na stronie JakNapisac.com w artykule pt. Jak napisać konspekt pracy magisterskiej? Poniższy przykład powstał według wytycznych tam zawartych. Zobacz przykład konspektu pracy magisterskiej pt. Rozwiązywanie konfliktów politycznych na szczeblu samorządowym po 2014 r.

Kompletny tekst: Konspekt pracy magisterskiej pt. Rozwiązywanie konfliktów politycznych na szczeblu samorządowym po 2014 r.

Okładka

Konspekt pracy magisterskiej pt. Rozwiązywanie konfliktów politycznych na szczeblu samorządowym po 2014 r.

Spis treści

SPIS TREŚCI


Tytuł i problem badawczy
Cele badawcze
Zakres pracy
Hipotezy badawcze
Paradygmat: konfliktowy model społeczeństwa
Założenia teoretyczne
   Konflikt polityczny
   Dynamika konfliktu
   Rozwiązywanie konfliktu
Metody badawcze
Plan pracy
Bibliografia

Tytuł i problem badawczy

TYTUŁ I PROBLEM BADAWCZY

Tytuł:
Rozwiązywanie konfliktów politycznych na szczeblu samorządowym po 2014 r.

Problem badawczy:
Jak rozwiązywane są konflikty polityczne na szczeblu samorządowym na terenie województwa mazowieckiego po wyborach samorządowych w roku 2014?

Pytania szczegółowe:

  1. Czy na szczeblu samorządowym można mówić o przewadze metod rozwiązywania konfliktów konstruktywnych czy destrukcyjnych?
  2. Czy występują inne metody rozwiązywania konfliktów?
  3. Z czego wynika przyjęta metoda rozwiązywania konfliktu?
  4. Jaki wpływ ma przyjęta metoda rozwiązywania konfliktu na skuteczność realizacji działań?

Wskazany problem badawczy pokrywa się z problemem społecznym, stanowiącym przedmiot zainteresowania nauk społecznych. Jak wskazuje Sztumski (2005: 43; 45-47) przez problem społeczny należy rozumieć zjawisko uznawane za niepożądane, które spotyka się z krytyczną oceną znacznej liczby ludzi, a ponadto wydaje im się ono możliwe do przezwyciężenia przez zbiorowe działanie.

To jest fragment tekstu. Wykup 21-dniowy dostęp do całej treści. Wykorzystaj go do napisania własnego dokumentu. Kompletny tekst liczy 29 579 znaków. Pełne prawa autorskie do dokumentu przysługują portalowi JakNapisac.com.

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelew
Dostęp do treści: Konspekt pracy magisterskiej pt. Rozwiązywanie konfliktów politycznych na szczeblu samorządowym po 2014 r.18 zł
Anuluj

Logowanie