Biznesplan biura podróży „Anntravel”

B

Potrzebny Ci biznesplan biura podróży? Zobacz kompletny przykład biznesplanu, przygotowany dla biura podróży „Anntravel”. Zawiera on: charakterystykę i strategię przedsiębiorstwa, analizę strategiczną, plan marketingowy, plan zatrudnienia i plan finansowy. Przeczytaj biznesplan biura podróży „Anntravel”.

Jak wygląda proces powstawania biznesplanu i struktura dokumentu, możesz sprawdzić za darmo na stronie JakNapisac.com w artykule Jak napisać biznesplan? Poniższy przykład biznesplanu powstał według wytycznych tam zawartych.

Kompletny tekst: Biznesplan biura podróży „Anntravel”

Okładka

Biznesplan biura podróży "Anntravel"

Spis treści


Streszczenie
1. Charakterystyka przedsiębiorstwa
   1.1. Nazwa firmy
   1.2. Przedmiot działalności
   1.3. Siedziba
   1.4. Obszar działania
   1.5. Charakterystyka właściciela
   1.6. Organizacja pracy
   1.7. Analiza i studia poprzedzające biznesplan
2. Analiza otoczenia
   2.1. Analiza rynku
   2.2. Analiza otoczenia dalszego
3. Strategia przedsiębiorstwa
   3.1. Misja
   3.2. Wizja
   3.3. Cele strategiczne
4. Analiza strategiczna SWOT
   4.1. Identyfikacja czynników
   4.2. Strategia
5. Plan marketingowy
   5.1. Konkurencja
   5.2. Klienci
   5.3. Cele marketingowe
   5.4. Prognoza sprzedaży
   5.5. Strategia produktu
   5.6. Strategia ceny
   5.7. Strategia dystrybucji
   5.8. Strategia promocji
6. Plan zatrudnienia
   6.1. Zatrudnienie
   6.2. Płace
   6.3. Założenia polityki personalnej i kadrowej
7. Plan finansowy
   7.1. Założenia
   7.2. Rachunek zysków i strat
Bibliografia
Spis tabel


StreszczenieBranża turystyczna to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki w Polsce, nawet pomimo niedawnego spowolnienia wywołanego przez pandemię COVID-19. Polacy uwielbiają podróżować. Chętnie zwiedzają Polskę oraz wyjeżdżają za granicę. Świat otwiera się przed nami ponownie po dwóch latach ograniczeń, zaś apetyt na podróżowanie znowu rośnie.

Niniejszy biznesplan powstał dla biura podróży „Anntravel” ze względu na konieczność modyfikacji dotychczasowej strategii rozwoju oraz rozszerzenie działalności dzięki nowym produktom w postaci wyjazdów zagranicznych. Biuro podróży „Anntravel” działa na rynku jako organizator imprez turystycznych, ograniczając się do terytorium Polski. Na początku było to bardzo opłacalne ze względu na niechęć Polaków do opuszczania terytorium Polski z uwagi na niedawną pandemię COVID-19. W ostatnim czasie obserwujemy jednak spadek zainteresowania sprzedawanymi przez nas usługami na rzecz wyjazdów zagranicznych.

Chcemy osiągnąć wzrost sprzedaży o 12% rocznie przez następne pięć lat działalności oraz wdrożyć sprzedaż nowych usług w postaci wyjazdów zagranicznych. Celem sporządzenia biznesplanu jest umożliwienie bieżącego monitorowania wyników firmy i zidentyfikowania obszarów, w których potrzebne będzie podjęcie działań korekcyjnych.

Klauzula poufności: biznesplan zawiera informacje poufne i może być wykorzystany wyłącznie za zgodą zleceniodawcy do celów w nim określonych.

To jest fragment tekstu. Wykup 21-dniowy dostęp do całej treści. Wykorzystaj go do napisania własnego dokumentu. Kompletny tekst liczy 42 037 znaków. Pełne prawa autorskie do dokumentu przysługują portalowi JakNapisac.com.

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelew
Dostęp do treści: Biznesplan biura podróży Anntravel49 zł
Anuluj

Logowanie