Analiza SWOT TOWS salonu fryzjerskiego „Pefredo”

A

Chcesz przygotować analizę SWOT TOWS salonu fryzjerskiego? W tym artykule zamieszono kompletny przykład analizy SWOT TOWS, włączając w to opis badanego przedsiębiorstwa, wycenę czynników, wykrycie zależności, ocenę dla każdego z wariantów strategii i opis strategii dalszego postępowania. Jak wygląda proces powstawania analizy SWOT TOWS i struktura dokumentu, możesz sprawdzić za darmo na stronie JakNapisac.com w artykule Analiza strategiczna SWOT/TOWS krok po kroku. Wybór strategii. Poniższy przykład analizy SWOT TOWS powstał według wytycznych tam zawartych.

Uwaga! Zleć napisanie przykładu analizy SWOT lub SWOT TOWS dla dowolnego przedsięwzięcia. Zobacz tutaj.

Przeczytaj analizę SWOT TOWS przygotowaną dla salonu fryzjerskiego. Analiza ta nie jest jedynie tabelą podzieloną na cztery części, w których wpisano często przypadkowe czynniki. Jest to natomiast narzędzie, dzięki któremu możesz wybrać strategię dla swojej firmy, opierając to na jej realnych mocnych i słabych stronach oraz szansach i zagrożeniach obecnych w jej otoczeniu.

UWAGA! Analiza SWOT TOWS, którą teraz czytasz różni się od analizy SWOT salonu fryzjerskiego „Pefredo” (inny artykuł) jedynie metodą wykonania, do której dodano analizę TOWS. Miało to wpływ na kształt rozdziału 4 „Ocena pozycji strategicznej”.

Kompletny tekst: Analiza SWOT TOWS salonu fryzjerskiego „Pefredo”

Okładka

Analiza SWOT TOWS salonu fryzjerskiego "Pefredo"

Spis treści

Spis treści


Wprowadzenie
1. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa
2. Misja i cele firmy
   2.1. Misja firmy
   2.2. Cele firmy
   2.3. Strategia firmy
3. Identyfikacja i opis czynników
   3.1. Lista czynników
   3.2. Ocena
   3.3. Mocne strony
   3.4. Słabe strony
   3.5. Szanse
   3.6. Zagrożenia
4. Ocena pozycji strategicznej
   4.1. Ustalenie wag
   4.2. Wykrycie zależności
   4.3. Zbiorcze zestawienie uzyskanych wyników
5. Wnioski i wybór strategii

Wprowadzenie

Wprowadzenie


Niniejsza analiza SWOT TOWS została przygotowana przez Annę Paterską ze względu na konieczność modyfikacji strategii rozwoju dla salonu fryzjerskiego „Pefredo”, działającego na rynku od dwóch lat. Zastosowana koncepcja badań polegała na określeniu misji i celów firmy, a następnie wyznaczeniu dla niej strategii dalszego postępowania w oparciu o analizę SWOT. Analizie poddano bieżącą sytuację firmy oraz prognozę dotyczącą przyszłości.

Salon fryzjerski „Pefredo” świadczy swoim klientom usługi fryzjerskie męskie i damskie. Lokal jest usytuowany w centrum miasta, ma wykwalifikowany personel i stale rozrastającą się bazę stałych klientów. Uważamy, że jesteśmy już gotowi, aby wykorzystać te atuty. Ponadto w otoczeniu firmy pojawiły się nowe okoliczności, które zmuszają nas do przeanalizowania dotychczasowych osiągnięć i wskazania nowych kierunków oraz środków ekspansji. Potrzebujemy nowej, spójnej wizji strategicznej, aby skutecznie walczyć z konkurencją i budować silną markę.

Firma została założona dwa lata temu. Prowadziła do tej pory strategię penetracji rynku polegającą na zdobyciu jak najszerszego uznania wśród klientów przy niskich cenach świadczonych usług. Dostrzegamy jednak konieczność zmiany tej strategii wobec pojawiających się nowych konkurentów i niesatysfakcjonujących wyników finansowych. Chcemy uwzględnić w dalszej strategii rozwoju szansę w postaci wzrostu zainteresowania wizytami domowymi i coraz większego grona młodocianych klientów.

W analizie jako punkt odniesienia przyjęto hipotetyczne, idealne przedsiębiorstwo, do którego przeprowadzono analizę porównawczą, wskazując silne i słabe strony prowadzonej działalności oraz określając szanse i zagrożenia pojawiające się w branży. Wyniki wykonanej analizy SWOT TOWS zastaną użyte w biznesplanie firmy, który napiszemy w celu uzyskania dofinansowania na rozwój działalności. Jednak przede wszystkim umożliwią one właścicielce podjęcie decyzji strategicznych odnośnie przyszłości przedsiębiorstwa.

To jest fragment tekstu. Wykup 21-dniowy dostęp do całej treści. Wykorzystaj go do napisania własnego dokumentu. Kompletny tekst liczy 36 969 znaków. Pełne prawa autorskie do dokumentu przysługują portalowi JakNapisac.com.

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelew
Dostęp do treści: Analiza SWOT TOWS salonu fryzjerskiego Pefredo31 zł
Anuluj

Logowanie