Analiza 5 sił Portera sieci dyskontów X

A

Słowo „dyskont” oznacza sklep z niskimi cenami, tanią sieć handlową lub sklep dyskontowy. Sklepy dyskontowe charakteryzują się oferowaniem produktów w niższych cenach w porównaniu do innych sklepów, często poprzez ograniczenie kosztów operacyjnych, takich jak reklama i wystawność towarów. W sklepach dyskontowych można znaleźć szeroki wybór produktów spożywczych, chemii gospodarczej, artykułów gospodarstwa domowego i innych artykułów codziennego użytku.

Znajdziesz tutaj kompletny przykład analizy 5 sił Portera.

Uwaga! Jeśli chcesz zlecić przygotowanie analizy 5 sił Portera, zobacz tutaj.

Kompletny tekst: Analiza 5 sił Portera sieci dyskontów X

Okładka

Spis treści


Streszczenie
1. Opis firmy
2. Sytuacja na rynku
3. Analiza atrakcyjności sektora
   3.1. Identyfikacja głównych sił
   3.2. Wycena wartości oddziaływania głównych sił
4. Wnioski i rekomendacje
Bibliografia
Spis tabel

Streszczenie


Analiza pięciu sił Portera została wykonana dla sieci dyskontów X. Spółka powstała w 2010 r. i specjalizuje się w otwieraniu dużych, samoobsługowych sklepów, nastawionych na mniej zamożnych klientów. Obecnie firma X planuje wejść na rynek warszawski, dlatego też wykonano analizę 5 sił Portera.

Jest to strategiczne narzędzie, które pomaga zrozumieć konkurencyjne otoczenie branży i ocenić siłę wpływu poszczególnych czynników na długoterminową rentowność przedsiębiorstwa. Umożliwia to na identyfikację zagrożeń i szans związanych z danym rynkiem oraz opracowanie strategii, które pozwolą firmie skutecznie konkurować.

Analizę można prowadzić w różny sposób. Najczęściej wykorzystywana jest jej forma opisowa, przejawiająca się w syntetycznym opisie każdej siły i określeniu wpływu czynników ją determinujących. Następnie, po zestawieniu wszystkich niezbędnych informacji, dokonuje się oceny sektora (Zakrzewska-Bielawska 2015: 262). Takie też ujęcie zastosowano w niniejszym tekście.

Dokonano opisu firmy i sytuacji na rynku, a następnie wykonano analizę atrakcyjności sektora, tzn. zidentyfikowano główne siły w nim występujące, biorąc pod uwagę pięć grup: groźba wejścia na rynek, siła przetargowa dostawców, groźba pojawiania się substytutów, konkurencja w sektorze, siła przetargowa nabywców. W dalszej kolejności wyceniono każdy z czynników, uwzględniając siłę jego oddziaływania (niska, średnia, wysoka), aby określić czy sektor jest atrakcyjny i opłacalne będzie prowadzenie dalszych inwestycji na tym rynku.

Współczesne otoczenie jest złożone i burzliwe, a organizacje działają w sytuacji wysokiego ryzyka. Wykonana analiza otoczenia ma na celu dogłębniejsze zrozumienie zachodzącego procesu i odpowiedź na pytanie, czy sektor jest na tyle atrakcyjny, aby otworzyć nowy obiekt w Warszawie.

To jest fragment tekstu. Wykup 21-dniowy dostęp do całej treści. Wykorzystaj go do napisania własnego dokumentu. Kompletny tekst liczy 24 976 znaków. Pełne prawa autorskie do dokumentu przysługują portalowi JakNapisac.com.

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelew
Dostęp do treści: Analiza 5 sił Portera sieci dyskontów X49 zł
Anuluj

Logowanie