Zbiór pytań rekrutacyjnych do rozmowy kwalifikacyjnej

Z

Przykład zbioru pytań rekrutacyjnych do rozmowy kwalifikacyjnej.

Dotyczy kompetencji:

 • Zaangażowanie w pracę;
 • Podejmowanie decyzji;
 • Planowanie i organizacja pracy własnej;
 • Bieżąca kontrola realizacji działań;
 • Opanowanie i efektywność pracy pod presją;
 • Komunikatywność i otwartość w kontaktach;
 • Przekonywanie i argumentowanie;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Radzenie sobie z konfliktami;
 • Obsługa klienta (zewnętrznego i wewnętrznego);
 • Rozwój zawodowy;
 • Radzenie sobie ze zmianą;
 • Gromadzenie i dbałość o jakość informacji;
 • Analizowanie informacji;
 • Planowanie i organizowanie pracy zespołu;
 • Wyznaczanie celów;
 • Delegowanie zadań i uprawnień;
 • Kontrolowanie i egzekwowanie;
 • Obiektywna ocena pracy i podwładnych;
 • Zarządzanie zmianą;
 • Przewodzenie ludziom;
 • Budowanie zespołu;
 • Dbałość o rozwój pracowników;
 • Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem;
 • Motywowanie zespołu;
 • Rozwiązywanie konfliktów;
 • Wspieranie działań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi;
 • Posługiwanie się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

Kompletny tekst: Zbiór pytań rekrutacyjnych do rozmowy kwalifikacyjnej

ZBIÓR PYTAŃ REKRUTACYJNYCH
DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

WSKAZÓWKI

 1. Poniższy zestaw pytań rekrutacyjnych służy do badania kompetencji kandydatów podczas rozmów kwalifikacyjnych.
 2. ……………….
 3. ……………….
 4. ……………….

PYTANIA

Lp. Kompetencja szczegółowa Przykładowe pytania rekrutacyjne
1. Zaangażowanie w pracę Pytania ogólne dotyczące motywacji do pracy i motywacji do pracy:

 1. Dlaczego Pan(i) zdecydował(a) się starać o pracę w naszej firmie? Co takiego ważnego dla Pana (Pani) jest w naszej firmie, że chce Pan(i) dla nas pracować? W jaki sposób nasza firma pozwoli Panu (Pani) zrealizować swoje cele zawodowe?
 2. ……………….
 3. ……………….
 4. ……………….

……………….

To jest fragment tekstu. Wykup 21-dniowy dostęp do całej treści. Wykorzystaj go do napisania własnego dokumentu. Kompletny tekst liczy 29 952 znaków. Pełne prawa autorskie do dokumentu przysługują portalowi JakNapisac.com.

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelew
Zbiór pytań rekrutacyjnych do rozmowy kwalifikacyjnej55 zł
Anuluj

Logowanie