Test kompetencyjny: Test kompetencji kierowniczych – zespół

T

Test kompetencyjny powstał na podstawie modelu kompetencyjnego obowiązującego w firmie. Bada przyswojenie przez kierowników średniego szczebla kompetencji z grupy Kompetencje kierownicze – zespół.

Jeśli chcesz wiedzieć, jak napisać test kompetencyjny lub model kompetencyjny, sprawdź to za darmo na stronie JakNapisac.com w artykułach: Jak napisać test kompetencyjny? i Jak napisać model kompetencyjny? Poniższy przykład testu kompetencyjnego powstał według wytycznych tam zawartych.

Na przykład składają się cztery części:

 1. Opis kompetencji i budowa skali obserwacji zachowań;
 2. Właściwy test kompetencyjny;
 3. Rozwiązanie testu kompetencyjnego;
 4. Interpretacja wyników.

Pierwsza, trzecia i czwarta część służą osobie, która skonstruowała test oraz go ocenia. Część drugą należy przekazać do wypełnienia badanemu pracownikowi lub kandydatowi.

Uwaga! Zleć napisanie przykładu testu kompetencyjnego. Zobacz tutaj.

Kompletny przykład: Test kompetencji kierowniczych – zespół

Okładka

Test kompetencyjny: Test kompetencji kierowniczych - zespół

Spis rzeczy


1. Kompetencje i budowa skali obserwacji zachowań
2. Test kompetencyjny
3. Rozwiązanie testu kompetencyjnego
4. Interpretacja wyników
Spis tabel

1. Kompetencje i budowa skali obserwacji zachowań

Grupa: Kompetencje kierownicze – zespół

Badane kompetencje:

 1. Budowanie zespołu – umiejętność pozyskania właściwych pracowników i określenia ich ról i zadań oraz zdobycie ich zaufania i chęci współpracy w celu osiągnięcia rezultatów;

 2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem – umiejętność przekazania wiedzy i doświadczenia przydatnych w pracy zespołu;

 3. Dbałość o rozwój pracowników – dbanie o właściwy rozwój członków zespołu, a także umiejętność oceny poziomu ich rozwoju i potrzeb szkoleniowych;

 4. Motywowanie zespołu – umiejętność dostosowywania dostępnych czynników motywujących do oczekiwań zespołu, umożliwienie skutecznej realizacji zadań przy jednoczesnym budowaniu atmosfery współpracy;

 5. Rozwiązywanie konfliktów – umiejętność rozwiązywania konfliktu w sposób satysfakcjonujący jego obie strony.

Do każdej z kompetencji przyporządkowano od 3 do 6 pytań w zależności od tego, ile wyodrębniono przejawów zachowania.

Tab. 1. Poziomy opanowania kompetencji

Zachowanie
Poziom opanowania
1 – niski
2 – średni
3 – wysoki
Kompetencja: Budowanie zespołu
Aktywizuje współpracowników do osiągnięcia celu Wykorzystuje podejście zespołowe w celu identyfikowania problemów i tworzenia rozwiązań Angażuje innych do aktywnej pracy w zespole W twórczy i efektywny sposób angażuje wszystkich, nawet opornych członków zespołu wokół wyznaczonych celów
Uwzględnia …
[…………………………………]

Test kompetencyjny

INSTRUKCJA
Poniżej zamieszczono 22 pytania testowe, z których każde jest opisem pewnej sytuacji związanej z realizowaniem zadań zawodowych. Twoim zadaniem jest wypełnienie niniejszego kwestionariusza. Dokonaj wyboru tej odpowiedzi, która opisuje najlepsze zachowanie w danej sytuacji.

Nie wszystkie przypadki opisywane w teście spotkasz w swojej pracy. Postaraj się wyobrazić sobie siebie w takiej sytuacji i zaznaczyć te odpowiedzi, które Twoim zdaniem, opisują najlepszą reakcję. W każdym pytaniu możesz wybrać tylko jedną odpowiedź. Odpowiedź zaznaczaj, zakreślając literę (a, b lub c) przy wybranym wariancie odpowiedzi.

PYTANIA

 1. Twój zespół dostał trudne, ale ambitne zadanie. Nie możecie zdecydować, w jaki sposób je zrealizować. Podczas spotkania wygenerowaliście ostatecznie 3 możliwe sposoby realizacji zadania. Dyskusje utknęły w martwym punkcie, bo każde z rozwiązań ma tylu samo zwolenników co oponentów. Co robisz:

  a. Dość dywagacji, czas nagli i trzeba podjąć jakąś decyzję. Jeśli zespół nie może uzgodnić jednego stanowiska, sam podejmujesz ostateczną decyzję;
  b. Stosujesz znane Ci metody grupowego podejmowania decyzji i wspólne osiągacie konsensus, a następnie realizujecie zadanie;
  c. Zarządzasz przerwę, po której jeszcze raz przedstawiasz wybrane propozycje, włączasz w dyskusję rzadziej zabierające głos osoby i starasz się wspólnie z zespołem wybrać najlepsze rozwiązanie.
[…………………………………]

To jest fragment tekstu. Wykup 21-dniowy dostęp do całej treści. Wykorzystaj go do napisania własnego dokumentu. Kompletny tekst liczy 30 136 znaków. Pełne prawa autorskie do dokumentu przysługują portalowi JakNapisac.com.

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelew
Dostęp do treści: Test kompetencji kierowniczych - zespół39 zł
Anuluj

Logowanie