Tagwywiad

Scenariusz IDI z administracją samorządową

S

IDI to skrót stosowany na oznaczenie indywidualnych wywiadów pogłębionych. Wywiad tego typu jest stosowany w badaniach mających na celu zdobycie pogłębionej wiedzy o jakimś zjawisku lub problemie. IDI polega na bezpośredniej rozmowie pomiędzy moderatorem a respondentem. Kwestionariusz takiego wywiadu może być mniej lub bardziej ustrukturyzowany w zależności od potrzeb. Respondent ma jednak...

Logowanie