Tagszkolenia

Kwestionariusz do testowania narzędzi oceny efektywności – przykład

K

Często przed właściwymi badaniami ankietowymi, chcesz wiedzieć co badani myśleli o samym narzędzi służącym do badania (w tym celu przeprowadza się pilotaż). Jeśli tym narzędziem jest ankieta (bądź ankiety) dotycząca efektywności szkolenia, kwestionariusz mógłby wyglądać jak ten poniżej. Uwaga! Jeśli chcesz zlecić przeprowadzenie ankiety internetowej i zebranie wyników, zobacz tutaj:...

Kwestionariusz oceny szkoleniowca – przykład

K

Przygotowując kwestionariusz oceny szkoleniowca przez uczestników szkolenia, należy przede wszystkim zastanowić się jakie są oczekiwania firmy korzystającej ze szkolenia, jak i jego organizatora. Tylko w ten sposób można ocenić czy osoba prowadząca szkolenie jest skuteczna i odpowiednio wykonuje swoją pracę. Uwaga! Jeśli chcesz zlecić przeprowadzenie ankiety internetowej i zebranie wyników...

Kwestionariusz zdobytej wiedzy – przykład

K

Kwestionariusz zdobytej wiedzy pomaga ocenić trafność szkolenia, jeśli chodzi o przekazaną wiedzę. Poniżej zaprezentowany wzór kwestionariusza zawiera miejsce na sformułowanie odpowiedzi własnej przez uczestnika. Uwaga! Jeśli chcesz zlecić przeprowadzenie ankiety internetowej i zebranie wyników, zobacz tutaj: sklepjaknapisac.com. Kompletny tekst: Kwestionariusz zdobytej wiedzy KWESTIONARIUSZ...

Test wiedzy przed i po szkoleniu – przykład

T

Testy wiedzy służą do oceny poziomu wiedzy uczestników szkolenia. Poniżej zaprezentowano wzór takiego kwestionariusza. W zależności od tego, czego dotyczy szkolenie, należy wypełnić go stosownymi pytaniami. Do wypełnienia: Test wiedzy TEST WIEDZY Imię i nazwisko: Stanowisko: Forma testu: ❑ przed szkoleniem ❑ po szkoleniu Celem testu jest ocena efektywności programu szkoleniowego...

Arkusz Indywidualnej Oceny Szkolenia (AIOS) – przykład

A

Zobacz jak wygląda Arkusz Indywidualnej Oceny Szkolenia (AIOS). Jest to narzędzie służące do przeprowadzenia oceny jakości szkolenia oraz pomocne podczas pisania sprawozdania z jego realizacji. Kompletny tekst: Arkusz Indywidualnej Oceny Szkolenia (AIOS) ARKUSZ INDYWIDUALNEJ OCENY SZKOLENIA (AIOS) Nazwa szkolenia: Data szkolenia: Forma spotkania: ❑ wykład ❑ warsztat ❑...

Logowanie