Tagobserwacja

Raport z obserwacji w liniach lotniczych AIRPOL

R

Obserwacja jest metodą zbierania danych, wykorzystywaną w badaniach terenowych. W przypadku obserwacji jawnej, z którą mamy poniżej do czynienia, badacz nie ukrywa po co przybył do grupy, stara się nawiązać bliskie stosunki z jej członkami, bierze udział w codziennych czynnościach. Obserwacja jest metodą dość trudną i czasochłonną. Aby sprostać jej wymogom trzeba być osobą spostrzegawczą, o...

Logowanie