Tagkwestionariusz

Kwestionariusz ankiety. Jak korzystamy z Internetu: Kompetencje w zakresie wyszukiwania informacji

K

Zapoznaj się z kwestionariuszem ankiety do badania kompetencji w zakresie wyszukiwania informacji w Internecie. Kwestionariusz ten składa się z: listu wprowadzającego, części właściwej z 21 pytaniami (w tym 18 pytań zamkniętych i 3 pytania otwarte), 9 pytań metryczkowych. W ankiecie poruszono takie tematy jak: zwyczaje związane z korzystaniem z Internetu, ocena kompetencji w zakresie oceny...

Kwestionariusz ankiety: Opinie o działalności konkurencyjnej pracownika wobec pracodawcy

K

Zobacz przykład kwestionariusza ankiety internetowej do badania opinii o działalności konkurencyjnej pracownika wobec pracodawcy. Kwestionariusz ten składa się z: pierwszej strony i listu wprowadzającego, części właściwej z 19 pytaniami (w tym 1 pytanie tabelaryczne) i 8 pytań metryczkowych. Badanych zapytano o ich wiedzę w zakresie wybranych aspektów umowy o zakazie konkurencji. Mając świadomość...

Kwestionariusz do oceny telewizyjnego programu informacyjnego

K

Zobacz przykład kwestionariusza do oceny telewizyjnego programu informacyjnego. Uwaga! Jeśli chcesz zlecić przeprowadzenie ankiety internetowej i zebranie wyników, zobacz tutaj: sklepjaknapisac.com. KWESTIONARIUSZ DO OCENY TELEWIZYJNEGO PROGRAMU INFORMACYJNEGO Data: …………………………………… Tytuł i stacja TV: WIADOMOŚCI, TVP 1 Godzina: 19.30 – 20.00 Badacz: …………………………………… Newsy (podkreślić 3 wybrane do...

Kwestionariusz wywiadu do badania: Migracje wewnętrzne wśród Polaków

K

Zobacz przykład kwestionariusza wywiadu do badania „Migracje wewnętrzne wśród Polaków”. Kwestionariusz składa się z następujących części: pierwszej strony i części właściwej z pytaniami, metryczki respondenta, warunków realizacji wywiadu, metryczki próby i metryczki ankietera. Uwaga! Jeśli chcesz zlecić przeprowadzenie ankiety internetowej i zebranie wyników, zobacz tutaj:...

Kwestionariusz do testowania narzędzi oceny efektywności – przykład

K

Często przed właściwymi badaniami ankietowymi, chcesz wiedzieć co badani myśleli o samym narzędzi służącym do badania (w tym celu przeprowadza się pilotaż). Jeśli tym narzędziem jest ankieta (bądź ankiety) dotycząca efektywności szkolenia, kwestionariusz mógłby wyglądać jak ten poniżej. Uwaga! Jeśli chcesz zlecić przeprowadzenie ankiety internetowej i zebranie wyników, zobacz tutaj:...

Kwestionariusz oceny szkoleniowca – przykład

K

Przygotowując kwestionariusz oceny szkoleniowca przez uczestników szkolenia, należy przede wszystkim zastanowić się jakie są oczekiwania firmy korzystającej ze szkolenia, jak i jego organizatora. Tylko w ten sposób można ocenić czy osoba prowadząca szkolenie jest skuteczna i odpowiednio wykonuje swoją pracę. Uwaga! Jeśli chcesz zlecić przeprowadzenie ankiety internetowej i zebranie wyników...

Kwestionariusz zdobytej wiedzy – przykład

K

Kwestionariusz zdobytej wiedzy pomaga ocenić trafność szkolenia, jeśli chodzi o przekazaną wiedzę. Poniżej zaprezentowany wzór kwestionariusza zawiera miejsce na sformułowanie odpowiedzi własnej przez uczestnika. Uwaga! Jeśli chcesz zlecić przeprowadzenie ankiety internetowej i zebranie wyników, zobacz tutaj: sklepjaknapisac.com. Kompletny tekst: Kwestionariusz zdobytej wiedzy KWESTIONARIUSZ...

Logowanie