Praca magisterska pt. „Opór wobec zmiany w środowisku…”, kierunek: socjologia

P

Zobacz przykład pracy magisterskiej napisanej na kierunku socjologia, specjalizacja socjologia zarządzania. Jak wygląda proces powstawania takiego dokumentu, możesz sprawdzić za darmo na stronie PracaMagisterska.net w poradniku.

Praca składa się ze wstępu, 6 rozdziałów (2 rozdziałów teoretycznych, rozdziału metodologicznego i 3 rozdziałów badawczych), zakończenia, bibliografii i aneksu.

Kompletny tekst: Opór wobec zmiany w środowisku personelu pokładowego XYZ

Spis treści

SPIS TREŚCI


WSTĘP
1. ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE
   1.1. PARADYGMAT TEORETYCZNY
   1.2. CHARAKTERYSTYKA ZMIENNYCH WZORU
   1.3. INTERESY I WARTOŚCI
2. TRANSFORMACJA SYSTEMOWA W POLSCE PO 1989 ROKU
   2.1. TRANSFORMACJA SYSTEMOWA – UJĘCIE MODELOWE
   2.2. RESTRUKTURYZACJA I PRYWATYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH
   2.3. GŁÓWNI AKTORZY SCENY ORGANIZACYJNEJ
3. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE
3.1. CEL, PRZEDMIOT BADAŃ, PYTANIA BADAWCZE
   3.2. HIPOTEZY BADAWCZE. ZMIENNE. WSKAŹNIKI
   3.3. METODY I TECHNIKI BADAWCZE
   3.4. OBSZAR I PRZEDMIOT BADAŃ
4. HISTORIA XYZ
   4.1. XYZ PRZED ROKIEM 1989
      4.1.1. Powstanie i odbudowa XYZ
      4.1.2. Lata powojenne
   4.2. WYDARZENIA PO ROKU 1989
      4.2.1. Pierwsze lata po transformacji
      4.2.2. Wydzielenie spółek-córek i poszukiwanie inwestora strategicznego
      4.2.3. Okres niepokojów politycznych w firmie
5. SOCJOLOGICZNA CHARAKTERYSTYKA FIRMY
   5.1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA XYZ
      5.1.1. Rozróżnienie pojęciowe
      5.1.2. Identyfikacja struktury organizacyjnej XYZ
   5.2. KULTURA ORGANIZACYJNA XYZ
      5.2.1. Podstawowe pojęcia
      5.2.2. Przejawy kultury organizacyjnej
6. INTERESY I WARTOŚCI PERSONELU POKŁADOWEGO, I ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH XYZ
   6.1. KOLEKTYWIZM – INDYWIDUALIZM
   6.2. AFEKTYWNOŚĆ – AFEKTYWNA NEUTRALNOŚĆ
   6.3. PARTYKULARYZM – UNIWERSALIZM
   6.4. PRZYPISANE – OSIĄGANE
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
ANEKS

To jest fragment tekstu. Wykup 21-dniowy dostęp do całej treści. Wykorzystaj go do napisania własnego dokumentu. Kompletny tekst liczy 215 637 znaków (ok. 97 stron). Pełne prawa autorskie do dokumentu przysługują portalowi JakNapisac.com.

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelew
Dostęp do treści: Opór wobec zmiany w środowisku personelu pokładowego XYZ349 zł
Anuluj

Logowanie