Plan marketingowy agencji eventowej “6points”

P

Nie wiesz w jaki sposób napisać plan marketingowy? Jest to jedno z narzędzi używanych do sprawnego zarządzania firmą. Znajdziesz w tym miejscu plan marketingowy przygotowany dla agencji eventowej.

Jak wygląda proces powstawania planu marketingowego i struktura dokumentu, możesz sprawdzić za darmo na stronie JakNapisac.com w artykule Jak napisać plan marketingowy? Poniższy przykład planu marketingowego powstał według wytycznych tam zawartych. Przeczytaj przykład planu marketingowego agencji eventowej „6points”.

Uwaga! Zleć napisanie przykładu planu marketingowego dla dowolnego przedsięwzięcia. Zobacz tutaj.

Kompletny tekst: Plan marketingowy agencji eventowej „6points”

Okładka

Plan marketingowy agencji eventowej

Spis treści

Spis treści


Wprowadzenie
1. Ocena aktualnej sytuacji
   1.1. Otoczenie marketingowe firmy
   1.2. Opis branży
   1.3. Rynek docelowy
   1.4. Analiza konkurencji
   1.5. Analiza SWOT
2. Misja i cele marketingowe
   2.1. Misja i wizja firmy
   2.2. Cele marketingowe
3. Strategie marketingowe
   3.1. Strategia produktu
   3.2. Obsługa klienta
   3.3. Strategia ceny
   3.4. Dystrybucja
   3.5. Strategia promocji
     3.5.1. Kampania linków sponsorowanych
     3.5.2. Media społecznościowe – fanpage
     3.5.3. Reklama banerowa
     3.5.4. Artykuły sponsorowane
     3.5.5. Blog firmowy
     3.5.6. Marketing szeptany
     3.5.7. Wpisy w katalogach i Yellow Pages
     3.5.8. Mailing
     3.5.9. Działania PR
4. Harmonogram działań
5. Budżet marketingowy
6. Procedury kontrolne i aktualizacyjne
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Wprowadzenie

Wprowadzenie


Niniejszy plan marketingowy powstał dla agencji eventowej „6points”, działającej na terenie Warszawy. Agencja eventowa „6points” świadczy swoim klientom usługi biznesowe polegające na opiece nad różnymi typami imprez masowych. Zajmuje się kompleksową organizacją imprez integracyjnych, konferencji, bankietów, pikników itp. Planuje i organizuje dane wydarzenie pod kątem ściśle określonego celu. To on wyznacza rodzaj wydarzenia, uczestników, czas, miejsce i potrzebne środki. Koncepcja każdego eventu jest dopasowana do wizerunku firmy. Klient decyduje, jakiego konkretnie wsparcia oczekuje. Agencja świadczy usługi zarówno dla dużych przedsiębiorstw, jak też firm z sektora MŚP, a więc mniejszych podmiotów.

Niezależnie od wielkości, czy też etapu rozwoju, w którym znajduje się firma, ważne jest określenie strategii działania. Dzięki niej można sterować procesami zachodzącymi w firmie, w klarowny sposób pokazać czym się ona zajmuje i co zamierza robić w przyszłości. Pomaga ona także określić, jakie środki są konieczne, żeby wszystkie te zamierzenia urzeczywistnić. Strategię, czy też plan działania powinna opracować każda firma, która pragnie się rozwijać (Tokarski 2010: 7).

Głównym celem, jaki stawia sobie agencja „6points” w nadchodzących latach jest zwiększenie rozpoznawalności marki, co zostanie osiągnięte dzięki intensywnej promocji i reklamie w Internecie oraz wyróżnieniu się na tle konkurencji przy pomocy działań z zakresu public relations. Chcemy także pozyskać 10 stałych klientów instytucjonalnych. Przygotowany na potrzeby naszej agencji eventowej plan marketingowy ma za zadanie wskazać sposoby osiągnięcia zakładanych celów marketingowych w oparciu o środki, którymi agencja dysponuje obecnie lub też może dysponować w przyszłości. Zaprezentowane zostały strategie odnoszące się do wszystkich elementów marketingu-mix, harmonogram, zestawienie finansowe oraz procedury kontrolne i aktualizacyjne.

Klauzula poufności: plan marketingowy zawiera informacje poufne. Można go wykorzystać wyłącznie za zgodą właścicieli do celów przez nich określonych.

To jest fragment tekstu. Wykup 21-dniowy dostęp do całej treści. Wykorzystaj go do napisania własnego dokumentu. Kompletny tekst liczy 53 157 znaków. Pełne prawa autorskie do dokumentu przysługują portalowi JakNapisac.com.

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelew
Dostęp do treści: Plan marketingowy agencji eventowej 6points89 zł
Anuluj

Logowanie