Kwestionariusz zdobytej wiedzy – przykład

K

Kwestionariusz zdobytej wiedzy pomaga ocenić trafność szkolenia, jeśli chodzi o przekazaną wiedzę. Poniżej zaprezentowany wzór kwestionariusza zawiera miejsce na sformułowanie odpowiedzi własnej przez uczestnika.

Uwaga! Jeśli chcesz zlecić przeprowadzenie ankiety internetowej i zebranie wyników, zobacz tutaj: sklepjaknapisac.com.

Kompletny tekst: Kwestionariusz zdobytej wiedzy

KWESTIONARIUSZ ZDOBYTEJ WIEDZY

Imię i nazwisko: …………………………
Stanowisko: …………………………

Celem badania jest ocena szkolenia, w którym brał(a) Pan(i) udział. Proszę zastanowić się nad programem szkolenia, a następnie szczerze i wyczerpująco odpowiedzieć na poniższe pytania.

ZDOBYTA WIEDZA

1. Proszę określić jak wiele w Pana (Pani) odczuciu nauczył(a) się Pan(i) biorąc udział w szkoleniu? Proszę zakreślić liczbę odpowiadającą najbardziej Pana (Pani) opinii.
Nie nauczyłem (nauczyłam) się niczego 1 2 3 4 5 6 Dużo się nauczyłem (nauczyłam)
2. Jeśli wybrał(a) Pan(i) w pierwszym pytaniu odpowiedź 4, 5 lub 6, proszę wyjaśnić co zamierza Pan(i) zrobić z tą wiedzą po powrocie do pracy. Proszę pozostawić puste pole, jeśli pytanie Pana (Pani) nie dotyczy.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3. Jeśli wybrał(a) Pan(i) w pierwszym pytaniu odpowiedź 1, 2 lub 3, proszę wyjaśnić motywy takiej oceny. Proszę pozostawić puste pole, jeśli pytanie Pana (Pani) nie dotyczy.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

POSIADANA WIEDZY

4. Jaka część posiadanej przez Pana (Panią) wiedzy w obszarze szkolenia, okazała się przydatna w Pana (Pani) pracy? Proszę zakreślić liczbę odpowiadającą najbardziej Pana (Pani) opinii.
Niewielka część 1 2 3 4 5 6 Duża część
5. Jeśli wybrał(a) Pan(i) w czwartym pytaniu odpowiedź 3, 4 lub 5, proszę wyjaśnić co się przydało w Pana (Pani) pracy. Proszę pozostawić puste pole, jeśli pytanie Pana (Pani) nie dotyczy.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
6. Jeśli wybrał(a) Pan(i) w czwartym pytaniu odpowiedź 1, 2 lub 3, proszę wyjaśnić motywy takiej oceny. Proszę pozostawić puste pole, jeśli pytanie Pana (Pani) nie dotyczy.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

DODATKOWE KOMENTARZE

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Logowanie