Kwestionariusz wywiadu do badania: Migracje wewnętrzne wśród Polaków

K

Zobacz przykład kwestionariusza wywiadu do badania „Migracje wewnętrzne wśród Polaków”. Kwestionariusz składa się z następujących części: pierwszej strony i części właściwej z pytaniami, metryczki respondenta, warunków realizacji wywiadu, metryczki próby i metryczki ankietera.

Uwaga! Jeśli chcesz zlecić przeprowadzenie ankiety internetowej i zebranie wyników, zobacz tutaj: sklepjaknapisac.com.

Strona nr 1
[nazwa instytucji przeprowadzającej badanie]
[miejscowość i kod pocztowy]
ul. …………………………
tel. ………………………
Nr kwestionariusza

Migracje wewnętrzne wśród Polaków 2017

Kwestionariusz wywiadu socjologicznego

UWAGA!

  1. Jeśli któreś z pytań lub któraś kategoria odpowiedzi nie dotyczy osoby badanej lub nie chce ona udzielić odpowiedzi, nie należy zaznaczać żadnej z możliwych odpowiedzi.
  2. W przypadku pytań, na które należy odpowiedzieć poprzez wstawienie znaku X przy właściwej odpowiedzi, znak X ma być umieszczony w przygotowanej w tym celu kratce.

Dane ogólne


1. Czy czuje się Pan (Pani) przywiązany (przywiązana) do niżej wymienionych miejsc?
W każdym wierszu proszę zaznaczyć poprzez zakreślenie właściwą odpowiedź

1. zdecydowanie tak
2. raczej tak
3. raczej nie
4. zdecydowanie nie
5. trudno powiedzieć
Proszę zaznaczyć numer
a. miejscowość urodzenia
1
2
3
4
5
b. miejscowość w której spędziłem/am dzieciństwo
1
2
3
4
5
c. miejscowość poprzedniego zamieszkania
1
2
3
4
5
d. ówczesne miejsce pracy (nauki)
1
2
3
4
5
e. miejscowość obecnego zamieszkania
1
2
3
4
5
f. obecne miejsce pracy (nauki)
1
2
3
4
5

2. Jak określiłby (określiłaby) Pan (Pani) swoje relacje z członkami rodziny?
Proszę wstawić znak X przy właściwej odpowiedzi
[ ] bardzo dobre
[ ] dobre
[ ] złe
[ ] bardzo złe
[ ] trudno powiedzieć


To jest fragment tekstu. Wykup 21-dniowy dostęp do całej treści. Wykorzystaj go do napisania własnego dokumentu. Kompletny tekst liczy 11 692 znaków. Pełne prawa autorskie do dokumentu przysługują portalowi JakNapisac.com.

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelew
Kwestionariusz wywiadu do badania: Migracje wewnętrzne wśród Polaków39 zł
Anuluj

Logowanie