Kwestionariusz oceny szkoleniowca – przykład

K

Przygotowując kwestionariusz oceny szkoleniowca przez uczestników szkolenia, należy przede wszystkim zastanowić się jakie są oczekiwania firmy korzystającej ze szkolenia, jak i jego organizatora. Tylko w ten sposób można ocenić czy osoba prowadząca szkolenie jest skuteczna i odpowiednio wykonuje swoją pracę.

Uwaga! Jeśli chcesz zlecić przeprowadzenie ankiety internetowej i zebranie wyników, zobacz tutaj: sklepjaknapisac.com.

KWESTIONARIUSZ OCENY SZKOLENIOWCA

Celem badania jest ocena pracy szkoleniowca, który prowadził szkolenie „Model kompetencyjny w praktyce”, w którym braliście Państwo dzisiaj udział. Udzielenie przez Państwa szczerych odpowiedzi pomoże osobie prowadzącej szkolenie w rozwoju zawodowym. Dzięki temu będzie możliwa również ocena skuteczności jego pracy.

Proszę odpowiedzieć na pytania poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednim polu.

W bardzo małym stopniu
W małym stopniu
Trudno powiedzieć
W dużym stopniu
W bardzo dużym stopniu
1. Czy szkoleniowiec potrafił wzbudzić zainteresowanie wśród słuchaczy?
2. Na ile szkoleniowcowi udało się utrzymać to zainteresowanie podczas szkolenia?
3. W jakim stopniu sposób bycia szkoleniowca był entuzjastyczny?
4. Czy szkoleniowiec potrafił wzbudzić entuzjazm wśród słuchaczy?
5. W jakim stopniu były widoczne oznaki zdenerwowania u szkoleniowca?
6. W jakim stopniu oznaki zdenerwowania u szkoleniowca ustępowały w toku szkolenia?
7. Czy szkoleniowiec jasno przedstawił temat szkolenia?
8. Czy szkoleniowiec jasno określił cele szkolenia?
9. W jakim stopniu, w ramach założonych celów, temat został wyczerpany?
10. Na ile szkoleniowiec uaktywniał grupę w trakcie szkolenia?
11. Czy szkoleniowiec pozwolił grupie zadawać pytania?
12. Czy szkoleniowiec odpowiadał na pytania grupy?
13. Czy szkoleniowiec potrafił poradzić sobie z członkami grupy sprawiającymi trudności?
14. Czy szkoleniowiec wypowiadał się w sposób zrozumiały dla słuchaczy?
15. Na ile zrozumiały dla grupy był plan prowadzonych zajęć?
16. Czy szkoleniowiec jasno określił cele poszczególnych etapów zajęć?
17. W jakim stopniu sposób zachowania szkoleniowca był rozpraszający?
18. Czy szkoleniowiec umiejętnie posługiwał się pomocami audiowizualnymi?
19. W jakim stopniu tempo prezentacji było odpowiednie?
20. Czy szkoleniowiec podsumował wnioski płynące z zajęć?
21. Na ile skutecznie szkoleniowiec współpracował ze szkoleniowcem pomocniczym?

Logowanie