Kwestionariusz do oceny telewizyjnego programu informacyjnego

K

Zobacz przykład kwestionariusza do oceny telewizyjnego programu informacyjnego.

Uwaga! Jeśli chcesz zlecić przeprowadzenie ankiety internetowej i zebranie wyników, zobacz tutaj: sklepjaknapisac.com.

KWESTIONARIUSZ DO OCENY
TELEWIZYJNEGO PROGRAMU INFORMACYJNEGO

Data: ……………………………………
Tytuł i stacja TV: WIADOMOŚCI, TVP 1
Godzina: 19.30 – 20.00
Badacz: ……………………………………

Newsy (podkreślić 3 wybrane do analizy):

Lp. Tytuł i krótki opis treści
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Newsy wybrane do analizy (podkreślić odp.):

News 1 News 2 News 3
Nawiązanie do kampanii
tak/nie
tak/nie
tak/nie
Atak na przeciwnika politycznego
tak/nie
tak/nie
tak/nie
Odwołanie do religii
tak/nie
tak/nie
tak/nie
Odwołanie do patriotyzmu
tak/nie
tak/nie
tak/nie
Katastrofa smoleńska
tak/nie
tak/nie
tak/nie
Odwołanie do wartości
tak/nie
tak/nie
tak/nie
Język emocjonalny
tak/nie
tak/nie
tak/nie
Język merytoryczny
tak/nie
tak/nie
tak/nie

Dokładny opis newsów wybranych do analizy:

Lp. Opis
1.
2.
3.

UWAGI:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Logowanie