Notatka służbowa  z oceny międzyokresowej pracownika

Notatka służbowa z oceny międzyokresowej pracownika

Zobacz przykład notatki służbowej z oceny międzyokresowej pracownika. NOTATKA SŁUŻBOWA Z OCENY MIĘDZYOKRESOWEJ PRACOWNIKA ZA OKRES OD …………….. DO ……………… Dane Ocenianego: Imię i nazwisko: Stanowisko: Jednostka organizacyjna: Data zatrudnienia: Dane Oceniającego: Imię i nazwisko: Stanowisko: Jednostka organizacyjna: Obszary szczególnie dobrze realizowane Obszary wymagające poprawy Poziom realizacji wyznaczonych indywidualnych zadań oraz celów rozwojowych Możliwe sposoby … Czytaj dalej »
Arkusz oceny pracownika

Arkusz oceny pracownika

Zobacz przykład arkusza oceny pracownika do samodzielnego wypełnienia. Uwaga! Jeśli chcesz zlecić przeprowadzenie ankiety internetowej i zebranie wyników, zobacz tutaj: sklepjaknapisac.com. ARKUSZ OCENY PRACOWNIKA Imię i nazwisko ………………………………………… Stanowisko ………………………………………… Dział ………………………………………… Jak oceniłby (oceniłaby) Pan(i) efektywność swojej pracy? Bardzo wysoka Wysoka Zadowalająca Wymaga poprawy Dość niska ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Co zmieniłby (zmieniłaby) … Czytaj dalej »
Kwestionariusz do testowania narzędzi oceny efektywności – przykład

Kwestionariusz do testowania narzędzi oceny efektywności – przykład

Często przed właściwymi badaniami ankietowymi, chcesz wiedzieć co badani myśleli o samym narzędzi służącym do badania (w tym celu przeprowadza się pilotaż). Jeśli tym narzędziem jest ankieta (bądź ankiety) dotycząca efektywności szkolenia, kwestionariusz mógłby wyglądać jak ten poniżej. Uwaga! Jeśli chcesz zlecić przeprowadzenie ankiety internetowej i zebranie wyników, zobacz tutaj: sklepjaknapisac.com. KWESTIONARIUSZ DO TESTOWANIA NARZĘDZI … Czytaj dalej »
Arkusz oceny okresowej pracownika – przykład

Arkusz oceny okresowej pracownika – przykład

Oceny okresowe przeprowadzone są planowo, co jakiś wyznaczony czas (np. kwartał, pół roku, rok). Towarzyszy im określona procedura, są sformalizowane i sporządzane na piśmie. Uwaga! Jeśli chcesz zlecić przeprowadzenie ankiety internetowej i zebranie wyników, zobacz tutaj: sklepjaknapisac.com. ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA Ocena za okres od ……………… do ……………… Nazwa jednostki: ……………………………… CZĘŚĆ A. DANE DOTYCZĄCE … Czytaj dalej »
Kwestionariusz oceny szkoleniowca – przykład

Kwestionariusz oceny szkoleniowca – przykład

Przygotowując kwestionariusz oceny szkoleniowca przez uczestników szkolenia, należy przede wszystkim zastanowić się jakie są oczekiwania firmy korzystającej ze szkolenia, jak i jego organizatora. Tylko w ten sposób można ocenić czy osoba prowadząca szkolenie jest skuteczna i odpowiednio wykonuje swoją pracę. Uwaga! Jeśli chcesz zlecić przeprowadzenie ankiety internetowej i zebranie wyników, zobacz tutaj: sklepjaknapisac.com. KWESTIONARIUSZ OCENY … Czytaj dalej »