KategoriaBadania

Raport z obserwacji w liniach lotniczych AIRPOL

R

Obserwacja jest metodą zbierania danych, wykorzystywaną w badaniach terenowych. W przypadku obserwacji jawnej, z którą mamy poniżej do czynienia, badacz nie ukrywa po co przybył do grupy, stara się nawiązać bliskie stosunki z jej członkami, bierze udział w codziennych czynnościach. Obserwacja jest metodą dość trudną i czasochłonną. Aby sprostać jej wymogom trzeba być osobą spostrzegawczą, o...

Scenariusz IDI z administracją samorządową

S

IDI to skrót stosowany na oznaczenie indywidualnych wywiadów pogłębionych. Wywiad tego typu jest stosowany w badaniach mających na celu zdobycie pogłębionej wiedzy o jakimś zjawisku lub problemie. IDI polega na bezpośredniej rozmowie pomiędzy moderatorem a respondentem. Kwestionariusz takiego wywiadu może być mniej lub bardziej ustrukturyzowany w zależności od potrzeb. Respondent ma jednak...

Logowanie