Budżet projektu „Kompetencje w jednostkach samorządu terytorialnego”

B

Budżet to podstawowy dokument planistyczny projektu. Jego sporządzenie można podzielić na kilka etapów: ustalenie listy zadań i posiadanych zasobów, przyporządkowanie zasobów do zadań, podział środków.

Przedstawiony poniżej budżet projektu został wykonany zgodnie ze wskazówkami z artykułu Jak napisać budżet projektu?, chociaż nie w sposób dosłowny. Przekonaj się w jaki sposób przygotować budżet projektu.

Kompletny tekst: Budżet projektu „Kompetencje w jednostkach samorządu terytorialnego”

Okładka

Budżet projektu "Kompetencje w jednostkach samorządu terytorialnego"

Spis treści


Wstęp
1. Zasoby
2. Przydział zasobów do zadań w czasie
3. Podział środków pod względem zadań
Spis tabel
Spis wykresów

Wstęp


Celem projektu „Kompetencje w jednostkach samorządu terytorialnego” jest podniesienie jakości usług w 9 JST biorących udział w projekcie. Zostanie on osiągnięty przez wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej urzędów, jak też rozwój i doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników urzędów.

W niniejszym dokumencie określony został budżet projektu, tzn. wskazano zasoby, przedzielono zasoby do zadań w czasie oraz dokonany został podział środków pod względem zadań i osób/firm biorących udział w projekcie.

To jest fragment tekstu. Wykup 21-dniowy dostęp do całej treści. Wykorzystaj go do napisania własnego dokumentu. Kompletny tekst liczy 5 362 znaków. Pełne prawa autorskie do dokumentu przysługują portalowi JakNapisac.com.

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelew
Dostęp do treści: Budżet projektu Kompetencje w jednostkach samorządu terytorialnego23 zł
Anuluj

Logowanie