Biznesplan firmy transportowej „Orlik”

B

Potrzebny Ci biznesplan firmy transportowej? Znajdziesz w tym miejscu kompletny przykład biznesplanu, przygotowany dla firmy transportowej „Orlik”, zawierający m.in. charakterystykę przedsiębiorstwa, ocenę pozycji strategicznej, plan marketingowy i plan finansowy. Przeczytaj biznesplan firmy transportowej „Orlik”.

Jak wygląda proces powstawania biznesplanu i struktura dokumentu, możesz sprawdzić za darmo na stronie JakNapisac.com w artykule Jak napisać biznesplan? Poniższy przykład biznesplanu powstał według wytycznych tam zawartych.

Kompletny tekst: Biznesplan firmy transportowej „Orlik”

Okładka

Biznesplan firmy transportowej "Orlik"

Spis treści

Spis treści


Streszczenie
1. Charakterystyka ogólna
   1.1. Nazwa i lokalizacja firmy
   1.2. Przedmiot działalności
   1.3. Status prawny firmy
   1.4. Terytorium
   1.5. Struktura organizacyjna
   1.6. Wizja firmy
2. Ocena pozycji strategicznej
   2.1. Silne strony firmy
   2.2. Możliwości i szanse rynkowe
   2.3. Podstawowe zagrożenia
3. Plan marketingowy
   3.1. Założenia
   3.2. Cele marketingowe
   3.3. Prognoza sprzedaży
   3.4. Strategia cen
   3.5 Strategia promocji i reklamy
4. Plan organizacji i zarządzania
   4.1. Obowiązki pracowników i wymagane kwalifikacje
   4.2. Organizacja firmy
5. Analiza finansowo-inwestycyjna przedsięwzięcia
   5.1. Majątek firmy
   5.2. Koszty
      5.2.1. Wynagrodzenia miesięczne pracowników
      5.2.2. Użytkowanie urządzeń publicznych
      5.2.3. Amortyzacja
      5.2.4. Wynajem
      5.2.5. Ubezpieczenia
      5.2.6. Wydatki biurowe
      5.2.7. Promocja sprzedaży i reklama
      5.2.8. Utrzymanie w ruchu
      5.2.9. Eksploatacja
      5.2.10. Energia elektryczna
   5.3. Zestawienie miesięcznych wydatków w 2020 r.
6. Plan finansowy
   6.1 Pensje pracowników
   6.2 Wydatki na utrzymanie biura
   6.3. Przewidywane dochody w latach 2020-2022
7. Analiza opłacalności
8. Wnioski
Spis tabel
Spis rysunków

Streszczenie

Streszczenie


Niniejszy biznesplan powstał dla firmy „Orlik”, która zajmuje się świadczeniem usług transportowych w zakresie przeprowadzek. Zadaniem biznesplanu jest wskazanie strategicznego kierunku rozwoju przedsiębiorstwa, określenie celów strategicznych, zadań do zrealizowania w najbliższym czasie i ocena opłacalności prowadzonych działań.

Kapitał własny wniesiony przez współwłaściciela firmy wynosi 90 tys. zł. Według przeprowadzonej analizy, firma powinna przynieść zysk netto w pierwszym roku działalności (490 873 zł). W dalszych latach poziom zysku powinien przekraczać 587 981 zł.

Celem firmy jest przede wszystkim wejście na rynek i zdobycie jak największej liczby klientów, oferowanie usług na najwyższym poziomie, osiągnięcie maksymalnego zysku z prowadzonej działalności, stopniowe rozszerzanie zasięgu działania firmy na terenie całego kraju.

To jest fragment tekstu. Wykup 21-dniowy dostęp do całej treści. Wykorzystaj go do napisania własnego dokumentu. Kompletny tekst liczy 21 323 znaków. Pełne prawa autorskie do dokumentu przysługują portalowi JakNapisac.com.

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelew
Dostęp do treści: Biznesplan firmy transportowej Orlik49 zł
Anuluj

Logowanie