Arkusz oceny pracownika

A

Zobacz przykład arkusza oceny pracownika do samodzielnego wypełnienia.

Uwaga! Jeśli chcesz zlecić przeprowadzenie ankiety internetowej i zebranie wyników, zobacz tutaj: sklepjaknapisac.com.

ARKUSZ OCENY PRACOWNIKA

Imię i nazwisko …………………………………………
Stanowisko …………………………………………
Dział …………………………………………
 1. Jak oceniłby (oceniłaby) Pan(i) efektywność swojej pracy?
  Bardzo wysoka
  Wysoka
  Zadowalająca
  Wymaga poprawy
  Dość niska

 2. Co zmieniłby (zmieniłaby) Pan(i) w swojej pracy, aby wykonywać zadania lepiej?
  ……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………

 3. Co zmieniłby (zmieniłaby) Pan(i) w pracy swojego zespołu, aby mógł wykonywać zadania lepiej?
  ……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………

 4. Co zmieniłby (zmieniłaby) Pan(i) w działaniu swojej firmy?
  ……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………

 5. Jaki sposób lub sposoby podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych, uważa Pan(i) za najbardziej odpowiednie (kursy, szkolenia, warsztaty itp.)? Proszę podać zakres tematyczny.
  ……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………

Logowanie